Om Servicebransjen

Ønsker du en karriere innen servicefagene er mulighetene store. Ved å ta fagbrev innen et av servicefagene velger du en allsidig utdanning som åpner for en rekke spennende muligheter.
Vårt kontor tilbyr muligheten til å ta 3 ulike fagbrev:
•    Salgsfaget
•    Sikkerhetsfaget
•    Kontor og administrasjonsfaget

Behovet for dyktige medarbeidere er stort innen denne bransjen.


Siste fra bloggen

KURS

Her kan du finne informasjon om våre kurs.

SALGSFAGET

Bor det en kremmer i deg? For å lykkes med salgsfaget må du like å ha kontakt med mennesker og ha lyst å skape resultater. Som dyktig selger vil du ha gode muligheter på arbeidsmarkedet og kan nå så langt du vil. 
Som selger liker du aktivitet, variasjon og tempo. Du må være nysgjerrig å sette deg inn i bransje og produkter du selger. Varehandelen sysselsetter mange mennesker og denne bransjen består av svært mange og ulike bedrifter. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva vil DU jobbe med?  

Jobbmulighetene er store og mange velger å gjøre videre karriere i de bedriftene de tar fagbrev i, andre vil starte for seg selv og noen velger å ta høyere utdanning.

Stiller sterkt på arbeidsmarkedet

Med et fagbrev i salgsfaget stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og kan jobbe i resultatorienterte bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Mange bedrifter synes det er vanskelig å få tak i gode og profesjonelle salgsmedarbeidere og uttaler at det er et stort behov for dyktige medarbeidere i årene som kommer.

Hva kan du bli med fagbrev i Salgsfaget?

Det er veldig opp til deg selv! Det finnes uendelig med muligheter og hvis man arbeider hardt og satser kan man nå langt.
Om du vil jobbe i butikk, bank, forsikring eller andre bransjer er opp til deg og hvilke interesser du har. Det er heller ikke uvanlig at selgere som har jobbet noen år starter egen bedrift eller avanserer til avdelingsledere eller ledere der de jobber.

Med fagbrev i salgsfaget stiller du sterkt på arbeidsmarkedet.

KONTOR - ADMINISTRASJON

Liker du å ha oversikt, jobbe strukturert og yte service? Som kontorlærling får du jobbe med IKT systemer, økonomi, generelle kontoroppgaver og ikke minst service. Arbeidsoppgavene er ofte varierte og utfordrende. En kontorlærling blir dyktig på å ha god orden og system i hverdagen, du lærer mye om bedriftsetikk og HMS- regelverk i dette faget. 
Både offentlig og privat sektor har behov for dyktige medarbeidere innen kontor og adminstrasjon, mulighetene er mange innen dette fagfeltet.

Arbeidsmarkedet innen kontor og administrasjon

Vi mener at med fagbrevet står du sterkt på arbeidsmarkedet. Det er en generell utdanning som kan brukes innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlig og privat virksomhet. Som lærling får du grunnlaget for å bli nettopp den medarbeideren bedriften ønsker og trenger.

Jobbmuligheter innen kontor og administrasjonsfaget

Med god kunnskap i bruk av data og IKT – systemer, kunnskap om budsjettering og prinsipper i regnskapsføring, saksbehandling, arkiv, HMS og mer. Dette er kompetanse de fleste bedrifter har behov for og det er opp til deg å gripe mulighetene. Både privat og offentlig sektor har behov for dyktige medarbeidere innen kontor- og administrasjon.

SIKKERHETSFAGET

Er du pålitelig, trygg og har evne til å tenke klart der andre kan miste fokus? Sikkerhetsfaget er et populært og spennende fag og det handler i stor grad om å yte service. Som lærling vil du få gode kunnskaper om blant annet risikovurdering, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og innsats på et skadested. Du får også innføring i gjeldende regelverk, etikk og HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
Sikkerhet er dagsaktuelt tema i samfunnet og både privat og offentlig sektor prioriterer sikkerhet. Jobbmulighetene er mange både i forsvaret og vaktselskaper, men også et økende antall organisasjoner og større selskaper har egne sikkerhetsavdelinger.

Stor etterspørsel på arbeidsmarkedet

Samfunnet har endret seg og behovet for å sikre stadig større verdier har økt. Det har derfor vært en voksende etterspørsel etter sikkerhetsarbeidere, og denne bransjen har nesten fordoblet seg med antall ansatte siden 2003. Vakthold i butikker, banker og andre næringslokaler blir stadig mer etterspurt og nødvendig. I tillegg har mange private hjem og hytter knyttet seg opp mot sikkerhetsbransjen.
Jobbene innen denne bransjen finner du både i private og offentlige virksomheter.

Hva kan du bli med fagbrev i Sikkerhetsfaget?

Utdannelsen gir en god plattform for å søke jobb ikke bare innen vaktbransjen, men mange organisasjoner og større selskaper har egne sikkerhetsavdelinger.

En stasjonærvakt sikrer et område, mens en adgangsvakt har vakthold ved en inngang eller bom. Du kan jobbe som sikkerhetsvakt i bank, eller butikk. Mobiltjenesten er en annen mulighet der du har et større ansvarsområde og kjører rundt og ser til disse eiendommene i løpet av arbeidstiden. Vektere kan også jobbe med verditransport.