BAKERFAGET

Opplæring - i 40% av lærlingetiden får man opplæring i brødbakst. Man skal da kunne lage og elte deiger. Bearbeide og foreta sluttprøver av de forskjellige brødsortene, samt kunne produsere lokale spesialiteter. Videre skal man kunne kjenne prinsippene for nedkjøling, emballering og lagring av produktene.

Andre emner man skal igjennom er hvete - og wienerbakst, kvalitetssikring og bransjelære.

Videre skal man velge ett av to emner, kaker eller industribakeri. En av disse skal utgjøre 20% av lærlingetiden.

Kaker - produksjon av ulike kaker, mørdeiger, butter - deiger, bunner og tertebakverk for fylling.
Industribakeri - produksjonsplanlegging, bruk av produksjonsutstyr og opplæring i industribakeriets kvalitetsstyringssystem.
Som baker kan man jobbe i konditorier og bakerier. Bakeriene kan enten være store industribakeri eller små håndverksbakerier. Man kan også jobbe ved hoteller, restauranter og andre storhusholdninger (forsvaret).

En baker lager for det mest de vanligste brødsortene, boller, wienerbrød, rundstykker og lignende. Men det er bakerier som spesialiserer seg på produkter som pizza bunner eller andre variasjoner av halvstekte produkter.