SIKKERHETSFAGET

Er du pålitelig, trygg og har evne til å tenke klart der andre kan miste fokus? Sikkerhetsfaget er et populært og spennende fag og det handler i stor grad om å yte service. Som lærling vil du få gode kunnskaper om blant annet risikovurdering, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og innsats på et skadested. Du får også innføring i gjeldende regelverk, etikk og HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
Sikkerhet er dagsaktuelt tema i samfunnet og både privat og offentlig sektor prioriterer sikkerhet. Jobbmulighetene er mange både i forsvaret og vaktselskaper, men også et økende antall organisasjoner og større selskaper har egne sikkerhetsavdelinger.

Stor etterspørsel på arbeidsmarkedet

Samfunnet har endret seg og behovet for å sikre stadig større verdier har økt. Det har derfor vært en voksende etterspørsel etter sikkerhetsarbeidere, og denne bransjen har nesten fordoblet seg med antall ansatte siden 2003. Vakthold i butikker, banker og andre næringslokaler blir stadig mer etterspurt og nødvendig. I tillegg har mange private hjem og hytter knyttet seg opp mot sikkerhetsbransjen.
Jobbene innen denne bransjen finner du både i private og offentlige virksomheter.

Hva kan du bli med fagbrev i Sikkerhetsfaget?

Utdannelsen gir en god plattform for å søke jobb ikke bare innen vaktbransjen, men mange organisasjoner og større selskaper har egne sikkerhetsavdelinger.

En stasjonærvakt sikrer et område, mens en adgangsvakt har vakthold ved en inngang eller bom. Du kan jobbe som sikkerhetsvakt i bank, eller butikk. Mobiltjenesten er en annen mulighet der du har et større ansvarsområde og kjører rundt og ser til disse eiendommene i løpet av arbeidstiden. Vektere kan også jobbe med verditransport.