SALGSFAGET

Bor det en kremmer i deg? For å lykkes med salgsfaget må du like å ha kontakt med mennesker og ha lyst å skape resultater. Som dyktig selger vil du ha gode muligheter på arbeidsmarkedet og kan nå så langt du vil. 
Som selger liker du aktivitet, variasjon og tempo. Du må være nysgjerrig å sette deg inn i bransje og produkter du selger. Varehandelen sysselsetter mange mennesker og denne bransjen består av svært mange og ulike bedrifter. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva vil DU jobbe med?  

Jobbmulighetene er store og mange velger å gjøre videre karriere i de bedriftene de tar fagbrev i, andre vil starte for seg selv og noen velger å ta høyere utdanning.

Stiller sterkt på arbeidsmarkedet

Med et fagbrev i salgsfaget stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og kan jobbe i resultatorienterte bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Mange bedrifter synes det er vanskelig å få tak i gode og profesjonelle salgsmedarbeidere og uttaler at det er et stort behov for dyktige medarbeidere i årene som kommer.

Hva kan du bli med fagbrev i Salgsfaget?

Det er veldig opp til deg selv! Det finnes uendelig med muligheter og hvis man arbeider hardt og satser kan man nå langt.
Om du vil jobbe i butikk, bank, forsikring eller andre bransjer er opp til deg og hvilke interesser du har. Det er heller ikke uvanlig at selgere som har jobbet noen år starter egen bedrift eller avanserer til avdelingsledere eller ledere der de jobber.

Med fagbrev i salgsfaget stiller du sterkt på arbeidsmarkedet.