PØLSEMAKERFAGET

Pølsemakerens arbeidsoppgaver er å foredle råvarene fra slaktet til ulike kjøttprodukter. Det kan være deiger, farser, forskjellige pølsesorter, posteier og påleggsvarer som ruller, skinke og farsepålegg. Andre varer er bacon og røkte produkter, spekemat og spekepølser.

Utdanningen kan "skreddersyes" ved hjelp av valgfrie moduler. Dette alt etter hvor man tar læretiden sin, i industrien eller i en liten håndverksbedrift.

Opplæring - du lærer å:

  • behandle og kontrollere råvarer etter gjeldende regler og bestemmelser
  • beregne produktenes næringsinnhold og pris

Videre lærer du:

  • å kverne, hakke og bearbeide råstoffer
  • å produsere deiger, farse - og pølseprodukter
  • kvalitetskontroll og hygiene
  • bedriftslære
  • bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler

Ut ifra lærebedriftens produksjon skal man velge to av følgende områder: påleggsproduksjon, spekevareproduksjon, industri, prosess og styring, ferdigmatproduksjon, finstykking eller pakking og emballering.

Som pølsemaker kan du jobbe i industrianlegg for kjøttvareproduksjon, i håndverksbedrifter der de produserer kjøttvarer til eget salg eller i slakterbutikker.

Du som pølsemaker behandler råvarer og lager deiger, pølse- og farseprodukter ved hjelp av hakke - og kvernemaskiner. Denne produksjonen er regulert av mange lover og forskrifter. Disse MÅ du ha GOD kjennskap til.