Veiledningskurs for faglig ledere og instruktører

Onsdag arrangerte OKMS kurs for faglige ledere og instruktører innen både mat- og servicefagene.

Kursdeltakere fra Nidar, TINE Meieriet Tunga, TINE Sentrallageret Heimdal,Ni Muser, Tollregion Midt-Norge, Joker Festningen og COOP OBS City Lade, og kursledere fra Opplæringskontoret. 

Kursdeltakere fra Nidar, TINE Meieriet Tunga, TINE Sentrallageret Heimdal,Ni Muser, Tollregion Midt-Norge, Joker Festningen og COOP OBS City Lade, og kursledere fra Opplæringskontoret. 

Tema for kurset var:
·      Kompetanseboka
·    Læreplaner
·      Vurdering
·      Vurderingskriterier
·      Veiledning