matfag

Ny stiftelse skal få flere unge til å velge restaurant- og matfag

Har du tanker om hvordan det kan jobbes for å øke rekruttering til restaurant- og matfag? Her kan du søke om midler. Søknadsfrist 1. oktober.

image.jpg

Bidragsytere til stiftelsen, som har fått navnet Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag, er NHO Reiseliv, Norges Kokkemesteres Landsforening, Scandic Hotels AS, Mat og Drikke Gruppen AS og ASKO Norge.

– Det er i dag en stor underdekning på faglærte kokker og servitører i Norge. Vi har derfor et stort behov for å bedre rekrutteringen til disse yrkesretningene, sier Per Engen, markedssjef i ASKO Norge og styreleder i stiftelsen.

– Vi håper å inspirere mange til å iverksette prosjekter de kanskje har tenkt på en stund, men ikke har hatt finansiering til, sier Hilde Veum, kommunikasjonsrådgiver i NHO Reiseliv og styremedlem i stiftelsen.

Slik skal midlene brukes

Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag. Midlene vil for eksempel kunne fordeles til rådgivere på ungdomsskoletrinnet, elever i ungdomsskolen, gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG),  samt instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå.

https://www.nhoreiseliv.no/jobb-i-reiseliv/nyhet/2016/ny-stiftelse-restaurant-og-matfag/