Nytt Fag i Ungdomskolen!

På fredag 30.10.15 inviterte Vg2 Matfag på Strinda videregående en gruppe 10. klasseelever fra Rosenborg ungdomsskole i forbindelse med Arbeidslivfaget.

Dagen startet med en velkomst og en kort orientering om en annerledes skoledag, som skulle bestå av bla. pølseproduksjon, yoghurtproduksjon, baking av bla. skoleboller, skillingsboller, kjeks og lage marsipanroser. Maten elevene laget ble servert som lunsj og vi var vel alle enige om at det smakte fortreffelig.

Elevene fra Vg2 Matfag og lærerne Lars Erik Følling og Einar Svorkås ledet undervisningen, i tillegg var opplæringskontoret for Mat og servicefag representert. Elevene fikk utdelt oppskriftshefter og informasjon rundt utdanningsprogrammet Restaurant og Matfag. Vi avsluttet dagen med en kort oppsummering i felleskap.

10.endeklasseelevene som var representert fra Rosenborg ungdomsskole var en flott og positiv gjeng som vi håper å se igjen på Vg1 Restaurant og matfag til neste år!

FAKTA om arbeidslivsfaget:

Kunnskapsdepartementet har bestemt at arbeidslivsfag er et permanent fag i fag- og timefordelingen på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/2016. Alle skoler skal da kunne velge å tilby arbeidslivsfag som et alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning. 

Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå. Faget har to hovedområder, utvikling av produkter og tjenester og yrkesetikk og arbeidsmiljø.

 Les mer på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider:

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Arbeidslivsfag/

http://www.skaffdegenfremtid.no/bloggen-vr/2015/11/2/det-har-kommet-et-nytt-fag-i-ungdomskolen