Vi har startet formidlingen av lærlinger, og her kan du se oversikt over ledige læreplasser innen både matfag og servicefag.


Industriell matproduksjon 


Kontor og administrasjon


Sikkerhetsfaget


Salgsfaget


Baker


Konditor


Slakter


Kjøttskjærer


Butikkslakter


Sjømathandler


Pølsemaker