Vi har startet formidlingen av lærlinger, og her er oversikt over ledige læreplasser innen både matfag og servicefag.


Kontor og administrasjon


Industriell matproduksjon 


Baker


Konditor


Slakter


Kjøttskjærer


Butikkslakter


Sikkerhetsfaget


Salgsfaget


PølsemakerSjømathandler