Formålet til OKMS er å fremme den faglige opplæringen i våre medlemsbedrifter og være aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler. 

Er du medlem hos oss administrerer vi og hjelper din bedrift med:

 • Godkjenne din bedrift i forhold til lærefag

 • Tegning av lærekontrakt og oppstartssamtale.

 • Gjennomføre og dokumentere halvårssamtaler og annen oppfølging av lærling

 • Tilgang til elektronisk opplæringsbok (kompetanseboka.no).

  • Kompetanseboka gir opplæringskontoret og faglig leder i bedriften en god oversikt over lærlingenes fremdrift i opplæringen. Lærlingene kommer raskt i gang med å dokumentere sin egen opplæring.

 • Verktøyet er bygd opp som et 3 parts samarbeid, lærling, faglig leder og opplæringskontor, hvor alle får tildelt hver sin rolle

 • Mangler lærlingen karakter i enkeltfag eller mangler tverrfaglig eksamen er OKMS behjelpelig med oppfølging, kursing og bistår med oppmelding.

 • Oppmelding til fagprøven

 • Ulike rekrutteringstiltak

 • Instruktør/veilederkurs

 • Samlinger og kurs for lærlinger

 • Søke i forbindelse med utveksling og Erasmus+.

Se vår handlingsplan for ytterligere informasjon.