Søkeprosessen

  • VIKTIG: å søke læreplass er en helt ordinær jobbsøkerprosess.

  • Søknad til fylket 1. mars er kun en registrering

  • Send personlig søknad med cv og vitnemål til opplæringskontoret. Vi formidler søkere hele året, men har hovedfrist den 5. april.

  • Opplæringskontoret formidler søknader til aktuelle bedrifter, du vil få en liste over hvilke bedrifter det er snakk om.

  • Opplæringskontoret holder kontakten og informerer deg om hvem som har fått din søknad.

  • Du må selv følge opp ved besøk og stille til intervju.

  • Les stillingsannonser og oppsøk de som søker etter folk, fortell litt om lærlingeordningen samt legg igjen søknad og cv.

  • Gi opplæringskontoret beskjed om du søker hos andre enn de som står på lista. Vi følger da opp med info fra oss.

  • Arbeidsgivere ser litt på karakterer og MYE på fravær.

  • Arbeidsgiver er først og fremst ute etter ”DEN RETTE”