Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag i TRøndelag

Vestre Rosten 73b

7072 Heimdal


Terje Nørstebø

Terje er daglig leder og var med på oppstarten av kontoret i 1997. Før dette har han jobbet bla. som saksbehandler i Sør-Trøndelag Fylkeskommune i fem år.
Terje  har svennebrev som trykker, og noen fag på NTNU.

Terje har det overordnede ansvar for den daglige driften av opplæringskontoret, i tillegg til oppfølging av lærlinger i alle matfagene, unntatt industriell matproduksjon.

M. 91 74 66 02
E. terje.norstebo@olk.no


Unni Korstad Hammer

Unni er utdannet adjunkt og har 3 år på høgskole med økonomi og administrasjon. I tillegg er hun utdannet vinkelner, og har hotellkompetentkurs fra universitet i Stavanger.

Hun jobbet 15 år som servitør og vaktleder på Vertshuset Skarven i Tromsø, og 10 år på Røros Hotell. 2 av årene som mat- og drikkesjef, og de siste 8 årene som salgssjef for kurs og konferanse.

Unni brenner for salg og det gode vertskap.

Hun startet i opplæringskontoret oktober 2018

Hovedansvarlig for rekruttering og eksterne aktiviteter innen salg- og servicefag.

Rådgiver for salgsfag.

M. 41 40 68 27
E. unni@olk.no


3-1-IMG_6861.jpg

Oddny Langørgen

Oddny har i det meste av sitt yrkesaktive liv jobbet i TINE. Der har hun jobbet som laboratorieingeniør, faglig leder og opplæringsansvarlig. Hun startet sin yrkeskarriere i butikk før hun gikk over til industri hvor hun jobbet i drift og ved HR-avdeling.
Oddny er utdannet næringsmiddelteknolog og har en del kurs innen ledelse og coaching.

Hun startet i opplæringskontoret i 2017.

Hovedansvarlig for rekruttering og eksterne aktiviteter innen matfag.

Rådgiver for Salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, sikkerhetsfag og industriell matproduksjon.

M. 45861210
E: olangorgen@olk.no