Søknadsskjema for læreplass

* vil si at feltet er obligatorisk

Navn *
Navn
Har du hatt tilrettelagt opplæring i skolen? *
Har du dysleksi eller dyskalkulia (problemer med tall)?
Har du konsentrasjonsvansker eller lignende (ADHD)?
Har du førerkort?
Har du stryk i noen fag? *
Har du stryk i noen fag? *
Jeg ønsker læreplass i: *