Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag i TRøndelag

Vestre Rosten 73b

7072 Heimdal


Terje Nørstebø

Terje er daglig leder og var med på oppstarten av kontoret i 1997. Før dette har han jobbet bla. som saksbehandler i Sør-Trøndelag Fylkeskommune i fem år.
Terje  har svennebrev som trykker, og noen fag på NTNU.

Terje har det overordnede ansvar for den daglige driften av opplæringskontoret, i tillegg til oppfølging av lærlinger i alle matfagene, unntatt industriell matproduksjon.

M. 91 74 66 02
E. terje.norstebo@olk.no


Unni Korstad Hammer

Ansvarlig for salg og servicefag.

Rådgiver for salgsfag.

M. 41 40 68 27
E. unni@olk.no


3-1-IMG_6861.jpg

Oddny Langørgen

Ansvarlig for matfag.

Rådgiver for Salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, sikkerhetsfag og industriell matproduksjon.

M. 45861210
E: olangorgen@olk.no