Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag i Sør-Trøndelag

Vestre Rosten 73b

7072 Heimdal


Terje Nørstebø

Terje er daglig leder og var med på oppstarten av kontoret i 1997. Før dette har han bla. som saksbehandler i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Terje  har svennebrev som trykker.

Terje har det overordnede ansvar for den daglige driften av opplæringskontoret, i tillegg til oppfølging av lærlinger i Matfagene.

M. 91 74 66 02
E. terje.norstebo@olk.no


Lillian Kallekleiv

(I permisjon) Ansvarlig for servicefag.

M. 
E. lk@olk.no


Oddny Langørgen

M. 45861210
E: olangorgen@olk.no


Marthe Kristiansen

M. 92042751
E: mk@olk.no